Перестану быть героем: Спецвыпуски / Yuusha, Yamemasu: Kenshuu Ryokou wa Mokuteki wo Miushinau na